ouderschap na echtscheiding


echtscheiding is traumatisch voor alle betrokkenen, niet alleen voor gescheiden stellen, maar ook voor de kinderen van het echtpaar, omdat kinderen vaak het meest lijden onder echtscheiding omdat ze niet begrijpen waarom ouders plotseling ruzie maken en waarom ze moeten verhuizen en plotseling een van hun ouders moeten ontmoeten. Het gaat niet alleen om jou, het gaat om jou. Hoe ziet ouderschap eruit na een scheiding?

rozvod rodiny

1.het kind wordt verzorgd door een van de ouders.

het kind is door de rechtbank belast met de zorg van 1 van zijn ouders. Het maakt niet uit of het de moeder of de vader van het kind is. In de huidige situatie zorgen de kinderen voornamelijk voor haar, tenzij er ernstige redenen zijn om het kind van de moeder te verwijderen. Het scheiden van het kind van de moeder is alleen mogelijk in ernstige gevallen, en zelfs dan is deze stap al heel lang overwogen. Toch hebben ze de mogelijkheid om voor hun kinderen en vaders te zorgen. Zelfs na de scheiding moeten ouders niet aandringen, maar samenwerken in de zorg en opvoeding van het kind. Niet-zorgzame ouders hebben meestal door de rechtbank benoemd contact met het kind, maar ze willen niet dat het kind veel tijd doorbrengt met andere ouders, natuurlijk tolereren ze vaak geen scheiding van een van de ouders, het is noodzakelijk om voortdurend rekening te houden met de wensen van de kinderen, en om de situatie nog moeilijker te maken, ontstaan er grote problemen.
křížky na zápěstí

2.

als de rechtbank besluit het kind in de zorg van de ouders te plaatsen, bepaalt zij ook de exacte vorm waarin de zorg moet plaatsvinden. De meeste kinderen brengen een bepaalde hoeveelheid tijd door met de ene ouder en tegelijkertijd met de andere. Dit is meestal 1-2 weken. Problemen ontstaan, vooral als ouders ver van elkaar wonen en het kind niet 1 kleuterschool of school kan bezoeken. In de kleuterschool zijn er geen dergelijke problemen, maar het is niet zo gemakkelijk voor een kind om 2 scholen te hebben. Elke school heeft een iets ander curriculum en curriculum kader. Bovendien is afwisselende zorg niet geschikt voor alle kinderen, en in veel gevallen begrijpt het kind niet echt waarom hij tussen ouders en zelfs in het huis moet dwalen.